Vyšel Přehled andragogiky od Jaroslava Vetešky (Portál, 2016)