Trvale nabízené kurzy

Trvale nabízíme kurzy speciálně zaměřené na další rozvoj lektorů.

Seznam kurzů:

Lektor jako autor a tutor e-learningových kurzů (délka 2 dny)

Moderace a moderační techniky v práci lektora (délka 2x2 dny)

Mentorské dovednosti v práci lektora (délka 2 dny)

Mentoring jako účinná metoda osobního rozvoje (délka 2 dny)

Koučovací přístupy v práci lektora (délka 3 dny)

Poradce pro DPV (délka 2x2 dny)

Rozvoj osobnostních lektorských kompetencí (délka 2 dny)

Využití náročnějších aktivizačních metod (délka 2x2 dny)

Pro podrobnější informace a termíny prosím kontaktujte Kateřinu Ducháčovou, e-mail: duchacova@candrs.cz