Akreditovaný rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání

LEKTOR/LEKTORKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Kurz je určen jak praktikujícím lektorům, tak i zájemcům o tuto oblast. Poskytne účastníkovi ucelený soubor znalostí a dovedností potřebných při vzdělávání dospělých. Postihuje lektorskou práci od prvotního definování vzdělávacích potřeb, nastavení koncepce vzdělávacího programu a jeho samotné realizace, včetně představení možných způsobů evaluace vzdělávacího procesu.

Kurz je akreditován dle vyhl. MŠMT 176/2009 Sb. jako rekvalifikační vzdělávací program. Úspěšný absolvent kurzu tak získá osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Kurz probíhá formou přednášek, seminářů, a interaktivních workshopů a cvičení. Obsahuje samostatné a skupinové úlohy, účastník si také prakticky procvičí své dovednosti, mj. za pomoci videotréninku. Kurz je koncipován v pěti třídenních modulech:

 • 1. modul - Specifika vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení
 • 2. modul - Andragogické a diagnostické kompetence lektora
 • 3. modul - Komunikační a prezentační dovednosti lektora
 • 4. modul - Koncepční a manažerské kompetence lektora
 • 5. modul - Portfolio prací účastníků

ABSOLVENT KURZU

 • zvládá, respektuje a dokáže využít ve vlastní praxi zásady a principy vzdělávání dospělých,
 • dokáže efektivně aplikovat andragogické znalosti a diagnostické kompetence,
 • orientuje se v mezilidské komunikaci, ovládá techniky naslouchání a kladení otázek, dokáže využívat neverbální a verbální komunikaci pro optimalizaci vzdělávacího procesu,
 • efektivně zvládá práci s námitkami, zná principy práce s emocemi a umí je využívat v praxi,
 • má přehled o didaktických technologiích a umí je efektivně využívat,
 • dokáže připravit PowerPoint prezentaci po obsahové, formální a technické stránce,
 • zvládá práci s různými skupinami účastníků a je připraven řešit různé problémové situace.

PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ DO KURZU

 • Vyšší odborné (DiS.) nebo VŠ vzdělání (Bc., Mgr., Ing.);
 • nebo SŠ s maturitou + prokazatelná praxe v oblasti vzdělávání dospělých nejméně 2 roky.

LEKTORSKÝ TÝM

PhDr. Michaela Tureckiová (odborný garant), CSc., doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., PhDr. Bohumír Fiala, Mgr. Lenka Pešková, PhDr. Pavel Makovský, MBA, Ing. Zdeněk Maryško, MBA, Ing. Vratislav Svatoň

ZAKONČENÍ KURZU

 • písemný test a ústní zkouška před tříčlennou komisí

Aktuální termíny konání najdete v záložce Kurzy/nabídka vzdělávání